Menu:

A Few Aphorisms:

Snobs talk as if they had begotten their own ancestors.

Herbert Agar

I am not young enough to know everything.

Oscar Wilde

I have reached an age when, if someone tells me to wear socks, I don’t have to.

Albert Einstein

Picture:

Fields near Nowa Wieś Wielka, one of the villages in Poland where some of my ancestors lived for about 150 years. Photograph taken by me in October, 2000.

Genealogy links:

Other links:

German/Polish Surnames

Below is a short list of Polonized German surnames, most of which I have found in the church records of the Przedecz and Chodecz parishes, while a few examples come from other sources. The names were Polonized by the church record keepers either by translating the meaning of the German name into Polish, or by phonetical spelling. For example, Birkholz means birch wood, which is called brzezina in Polish, hence the Brzezinski. However, please be aware that a person with one of the belowmentioned Polish names is not necessarily a person of German origin.

If you are interested in the origins and meanings of Polish surnames as such, I can recommend this site: http://genealogy.about.com/cs/surname/a/polish_surnames.htm

German Polish
Abendroth Wieczorek
Altwasser Wodnicki
Bartsch Okuński
Birkholz Brzeziński
Beutler Worek, Workowski
Büttner, Buettner Bitner, Bittner, Bytner
Falkenberg Falgórski, Górski
Fitz Fyc
Fröhlich, Froehlich Wesełowski, Wesołowski
Grams Troskowski
Grüning, Gruening Zieliński, Gryning
Hartwich, Hartwig Twardowski
Hirschfeld Sarnowski
Hirsekorn Żaricki
Hoppe, Hopp Chmielewski
Jäger, Jaeger Strzelecki
JobKabat
Kleemann, Klemann Ruczyński
Koberstein Kamiński
Kopp Głowacki
Klingbeil Toporski
Kluth Grudziński
Krebs Rak, Rakowski
Krüger, Krueger Kryger, Krygier
Kühn, Kuehn Kihn, Kin, Kyn
Lemke Jagniącki
Martin Marcinkowski
Marx Marks, Markowski
Milbrad, Milbradt, Milbrat Pieczyński
Nachtigall Słowiński
Neumann Nayman, Neyman, Nowak
Peltzer, Pelzer Kożuchowski
Pflügge, Pfluegge Oraczewski
Pitt Pyd, Pyde
Priebe Prybe
Pufahl, Pufal Płowiński, Pufalski
Ratter Raczyński
Rieske, Riske Ryskie
Rode, Rohde Czerwiński
Rohr Scinalszewski
Sager Zager, Zagier
Schiewe Sziwe, Szywe
Schendel, Schindel Szendel, Szyndel, Cwiek
Schmidt Kowalski, Szmit, Szmyt
Schneider Krawczyński, Sznayder
Schultz, Schulz Szulc
Schwartz, Schwarz Szwarc
Sommerfeld Latowski, Zomerfeld, Zumerfeld
Stapel Stopnicki, Sztapel
Stege, Steg Sztege, Szteige, Sztek
Steinke Kamiński
Tiede, Thiede Tyda, Tyde, Tydelski
Tonn Beczkowski
Wilde Dzikowski
Zaft Caft
Zellmer, Zelmer Celmer
Ziemann Cyman
Zimmer Cymer
Zippel Cyppel

Top of page

Polish German
Beczkowski Tonn
Bitner, Bittner, Bytner Büttner, Buettner
Brzeziński
Birkholz
Caft Zaft
Celmer Zellmer, Zelmer
Chmielewski Hoppe, Hopp
CwiekSchendel, Schindel
Cyman Ziemann
Cymer Zimmer
Cyppel Zippel
Czerwiński Rohde, Rode
Dzikowski Wilde
Falgórski Falkenberg
Fyc Fitz
Głowacki Kopp
Grudziński Kluth
Gryning Grüning, Gruening
Jagniącki Lemke
KabatJob
Kamiński Koberstein, Steinke
Kihn, Kin, Kyn Kühn, Kuehn
Kowalski Schmidt
Kożuchowski Peltzer, Pelzer
Krawczyński Schneider
Kryger, Krygier Krüger, Krueger
Latowski Sommerfeld
Marcinkowski
Martin
Markowski, Marks
Marx
Nayman, Neyman, Nowak Neumann
Okuński Bartsch
Oraczewski
Pflügge, Pfluegge
Pieczyński Milbrad, Milbradt, Milbrat
Płowiński Pufahl, Pufal
Prybe Priebe
Pufalski Pufahl, Pufal
Pyd, Pyde Pitt
Raczyński Ratter
Rak, Rakowski Krebs
Ruczyński Kleemann, Klemann
Ryskie
Rieske, Riske
Sarnowski Hirschfeld
Scinalszewski Rohr
Słowiński Nachtigall
Stopnicki Stapel
Strzelecki Jäger, Jaeger
Szmit, Szmyt Schmidt
Sznayder Schneider
Sztapel Stapel
Sztege, Szteige, Sztek Stege, Steg
Szulc Schultz, Schulz
Szwarc Schwartz, Schwarz
Szendel, Szyndel Schendel, Schindel
Toporski Klingbeil
Troskowski Grams
Twardowski Hartwich, Hartwig
Tyda, Tyde, Tydelski Dzikowski
Wesełowski, Wesołowski Fröhlich, Froehlich
Wieczorek Abendroth
Wodnicki Altwasser
Worek, Workowski Beutler
Zager, Zagier Sager
Żarnicki Hirsekorn
Zieliński Grüning, Gruening
Zomerfelt, Zumerfelt Sommerfeld

Top of page